POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem thecolorrun.pl jest ONE LIFE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Warszawie (00-728), ul. Stanisława Kierbedzia 4 lok. 321, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000536537, NIP 5213686018, REGON 360456764 (dalej jako „Organizator”)

2. Dane osobowe Uczestników trafiają do Organizatora po dokonaniu przez Uczestnika rejestracji na wydarzenie, wypełnieniu przez Uczestnika ankiety, dołączeniu do Listy VIP lub wypełnieniu formularzu na stronie internetowej i przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w wydarzeniu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora.

3. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane po wyrażeniu przez Uczestnika zgody na ich przetwarzanie przez Organizatora:

– w zakresie prowadzenia i realizacji imprezy

– w celu usprawnienia obsługi klientów

– w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług thecolorrun.pl i One Life Sp. z o.o. , w tym działań marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm. )

– Organizator będzie uprawniony do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Imprezy i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia).

– w zakresie niezbędnym dla wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych,

– w celu sprecyzowania zainteresowań Uczestnika

4. Organizator zapewnia stosowanie środków organizacyjnych i technicznych gwarantujących ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczających dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Organizator zapewnia, iż wszystkie „wrażliwe” dane są przekazywane przez technologię Secure Socket Layer (SSL).

6. Wszystkie transakcje finansowe będą przeprowadzane przez zewnętrzne podmioty, świadczące takie usługi. Podmioty zewnętrzne posiadają własne Polityki Prywatności, z którymi należy się zapoznać przed potwierdzeniem dokonania transakcji.

7. Przekazanie przez przez Organizatora danych osobowych Uczestników podmiotom trzecim będącym sponsorami może nastąpić tylko po wyrażeniu przez Uczestnika odrębnej i wyraźnej zgody. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne i nie jest konieczne do udziału w Wydarzeniu.

8. Organizator zastrzega, że dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza organom wymiaru sprawiedliwości.

9. Organizator zastrzega, że w przypadku użycia linków zamieszczonych na jego stronach internetowych, nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i działalność przekierowanych witryn oraz zastrzega, że zewnętrzne strony posiadają własne, niezależne polityki prywatności.

10. Organizator oświadcza, że dołoży wszelkich starań , aby chronić dane Uczestników przed ich niewłaściwym użyciem niezgodnym z prawem i ww. zasadami oraz przez osoby do tego nieuprawnione.

11. Organizator zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności do zgłoszenia zbioru danych osobowych i jego przetwarzanie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych uczestników podmiotom trzecim, które wspierają obsługę strony internetowej thecolorrun.pl, platform rejestracyjnych, i innym podmiotom pomagających w obsłudze (na podstawie zawartych umów, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182-tekst jednolity) w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji obsługi,

13. Witryna internetowa thecolorrun.pl korzysta z technologii plików „cookie”. Pliki „cookie” to dane informatyczne, przechowywane w urządzeniach użytkowników przeznaczonych do przeglądania stron internetowych. Pozwalają one na rozpoznanie danego użytkownika, dzięki czemu strony internetowe mogą być wyświetlane z uwzględnieniem jego indywidualnych preferencji, a korzystanie z witryn jest zoptymalizowane. Pliki „cookie” nie pozwalają na personalną identyfikację użytkownika. Dane gromadzone przy użyciu plików „cookie” zbierane są jedynie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika , a dostęp do nich jest chroniony przez osobami nieuprawnionymi.

14.Standardowe ustawienia oprogramowań służących do przeglądania stron internetowych, domyślnie dopuszczają umieszczanie „cookies” na urządzeniach użytkowników. Wszelkie modyfikacje domyślnych ustawień, jak również sposoby i możliwości obsługi plików „cookie” można zmienić w ustawieniach danej przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików „cookie” może wpłynąć na dostępność niektórych funkcjonalności strony internetowej thecolorrun.pl.